01-SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
MissBilet internet rezervasyon ağı üyesi olmak istiyorsanız, öncelikle kayit formunu doldurmanız, MissBilet internet rezervasyon ağı üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan "Sözlesmeyi okudum ve kabul ediyorum" seçeneğini onaylamanız ve kayıt ol butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir. 

02-HİZMETLERİN TANIMI
MissBilet; sözleşmeyi onaylayan internet rezervasyon ağı üyelerine, internet ortamından rezervasyon ve bu rezervasyonlarının takibini yapabildikleri bir ortam ile birlikte MissBilet üyelerine özel internet servislerden yararlanma fırsatı vermektedir. 

03-MISSBILET İNTERNET REZERVASYON AĞI ÜYELİK SİSTEMİ VE GİZLİLİK İLKESİ
MissBilet internet rezervasyon ağı üyesi, kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve ayni "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. MissBilet, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcı, şifresinin kaybolması durumunda "Şifremi Unuttum" bölümünden şifre hatırlama talebinde bulunur ve şifresi mail adresine yollanır. 

04-ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcının, MissBilet internet rezervasyon ağı üyeliği gerektiren servislerine bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı servisler, giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir. 

05-REZERVASYONLARIN YAPILMASI VE ÖDEME
a - MissBilet internet rezervasyon ağı kullanılarak yapılacak olan rezervasyonlar için internet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda yapılabilecek hatalar nedeni ile rezervasyonlarda çıkabilecek aksaklıklardan MissBilet sorumlu değildir.
b - Bu şekilde yapılan bilet rezervasyonlarının bedelleri ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir. 

06-ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
a - Üye; MissBilet internet servislerinden yararlandığı sırada,kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 
b - MissBilet tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının UNISEC'e ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, 
c - Üye verilerinin MissBilet'in ihmali olmadan yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylasması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü MissBilet'in sorumlu olmayacağını, 
d - MissBilet'ten izin almadan, MissBilet servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, 
e – Üye kurallara aykırı davrandığı takdirde MissBilet'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, 
f - Üye "kullanıcı adı" ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 
Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmiştir.

07-MISSBILET'E VERİLEN YETKİLER 
a- MissBilet, herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, MissBilet'in internet rezervasyon ağı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. MissBilet servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. 
b- MissBilet taşıma sözleşmesi şartları kapsamında, üyenin vereceği bilgilerden sadece ad – soyad, cep telefonu ve e-mail bilgilerini bilgilendirme, kampanya ve tanıtım amacıyla kullanılabilecek ve size daha iyi hizmet verebilmek için iş ortaklarıyla paylaşabilecektir.

08-FESİH 
MissBilet dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

09-İPTAL-İADE VE DEĞİŞİKLİKLER
İç hat uçuşları:
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat kalıncaya kadar yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ceza uygulaması yoktur.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat ile 12 saat kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %10'u ceza olarak tahsil edilir.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 12 saat ile 30 dakika kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ise bilet bedelinin %30'u ceza olarak tahsil edilir. 
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 30 dakikadan daha az bir süre kalmiş ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.
X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 30 dakika kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %50'si ceza olarak tahsil edilir, uçuş saatine 30 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.
İptal işlemlerinde hizmet bedeli iade edilmez. 

Kıbrıs uçuşları:
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ceza uygulaması yoktur.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat ile 12 saat kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %10'u ceza olarak tahsil edilir.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 12 saat ile 45 dakika kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ise bilet bedelinin %30'u ceza olarak tahsil edilir. 
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 45 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz. 
X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 45 dakika kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %50'si ceza olarak tahsil edilir, uçuş saatine 45 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz. 
İptal işlemlerinde hizmet bedeli iade edilmez. 

Dış hat uçuşları:
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 2 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %30'u ceza olarak tahsil edilir. 
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 2 saatten daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz. 
X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 2 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %50'si ceza olarak tahsil edilir, uçuş saatine 2 saatten daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz. 
İptal işlemlerinde hizmet bedeli iade edilmez. 

10-UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TTK, BK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır 

11-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

12-YÜRÜRLÜLÜK 
Kullanıcı kayıt formunu doldurup, formun altında bulunan "Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum" alanını onaylayıp "Kayıt İşlemini Tamamla" butonuna tıkladığında, bu sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girer.